top of page
  • Writer's picturemari-kaarinahiltun

Joutsijärven Hunajalampi (noin 1km) Kemijärvellä

Updated: Jan 18, 2022

Oiva pysähdyspaikka Kemijärveltä Sallaan vievän tien varressa tarjoten mahdollisuuden sekä virkistyskalastukseen että sotahistoriaan tutustumiseen.


Hunajalammella voi myös kalastaa

 

Ajankohta: 25.9.2021

Lähtöpaikka: Hunajalammentie, Kemijärvi.

Matka: Noin 1km. Hunajalampea kiertää osin pitkospuureitti ja osin Hunajalammentie. Korkeuseroja ei juurikaan ole.

Aika: Lammen kiertämiseen ei mennyt puoltakaan tuntia, mutta sodanaikaiseen bunkkerimuseoon tutustumisineen kierrosaika piteni. Retkeilyssä ei onneksi ole tavoitteena kiirehtiä.


 

Hunajalammen ympäri kiertävä polku oli sattumalöytö ohikulkumatkalla Kemijärveltä Sallaan. Tienvarsiopasteet viittoivat salpa-aseman betonikorsuille, joista yksi on ympäri vuoden yleisölle avoimena oleva sotamuseokohde.

Salpa-aseman betonikorsut  löytyvät Joutsijärven kylästä  Kemijärveltä


Luontopolun lähtöpaikka oli P-alueen läheisyydessä likellä maantietä. Toinen P-alue oli lähempänä bunkkeria.Hunajalampi palvelee virkistyskalastusalueena. Ensimmäisen laiturin läheisyydessä oli kalanperkuupaikka. Kalastuslupia myy mm. Joutsijärven kyläkauppa, kertoi visitkemijärvi.fi . https://www.visitkemijarvi.fi/fi/voi_hyvin-ja_liiku/kalastus/Pitkospuureitti kiersi suurimman osan lammesta.

Joutsijärven Hunajalampea kiertää pitkospuureitti


Reitin varrella oli sotavuosien tapahtumista kertovia infotauluja.

Reitin varrella on Joutsijärven seudun sotahistoriasta kertovia infotauluja


Kahden kerroksen lehtiä.

Hunajalammen ruskaa


Polku oli paikoin hyvinkin heinittynyt.

Hunajalammen pitkokset olivat osin heinittyneet


Lammella oli kolme laituria ja useita pitkospuupistoksia rantaan saakka.

Hunajalampi on myös kalastuspaikka


Näkymää lähtöpaikan vastarannalta.

Hunajalampi ruskan ympäröimänä


Suoraan jatkuva pitkos päättyi lammen rantaan ja oikealle kääntyvä vei Hunajatielle.

Hunajalammen pitkospuureitti ei kierrä koko lampea


Rannasta Hunajatielle nouseva reittipätkä oli rehevöitynyt, mutta lyhyt, korkeintaan kymmeniä metrejä.

Hunajalammelta nousee yhdyspolku Hunajalammentielle


Hunajatiellä oli vanhan maalaisraitin tuntua.

Reitin lähtöpaikalle pääsee Hunajalammentietä pitkin


Museoitu betonibunkkeri jäi reitin oikealle puolelle.

Reitin varrella on museoitu betonibunkkeri, joka on avoinna ympäri vuoden


Hunajalammen rauhaa.

Hunajalammen ruskanäkymää

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page