top of page
  • Writer's picturemari-kaarinahiltun

Pyhäjoen luontopolku (3.5km) Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa

Updated: Jan 20, 2022

Lehtomaisemia ja kynttiläkuusia, vaihtuvia näkymiä jokilaaksoon ja vähän tuntureillekin. Polku kiertää lopuksi Maan kannen kautta. 

Ajankohta: 19.7.2021

Lähtöpaikka: Pallaksentie 1890, Muonio.

Reitti: Pyhäjoen luontopolku on metsäisissä jokivarsimaisemissa kulkeva rengasreitti, jonka opastus ohjaa kulkemaan vastapäivään. Polku on merkitty viitoin sekä sinisin käpymerkein. Alkuosa matkasta on esteetöntä. Sen jälkeen polku on monin paikoin juurakkoista ja kivikkoista. Pitkospuuetappeja on jokunen. Nousumetrejä reitillä oli matkamittarin mukaan noin 40 metriä ja laskua saman verran.

Kesto: 2-3h

 

Pyhäjoen luontopolun alkupää (vihreä viitta) löytyy Pallaksentien vasemmalta puolelta pian Maan kansi -teoksen jälkeen. Luontopolulta voi jatkaa Pallakselle saakka (ruskea viitta). Kulkuneuvoille on P-alue tien laidassa.

Pyhäjoen luontopolku alkaa Pallaksentien varresta


Luontopolun kartta löytyi lähtöpaikan opastaulusta. Vastapäivään kiertävän reitin alkuosa on tehty esteettömäksi.

Pyhäjoen luontopolun kartta Pallaksella


Opasviitat ja siniset käpymerkit tolpissa auttoivat reitillä pysymisessä.

Pyhäjoen luontopolku Pallaksella on merkitty sinisin käpymerkein.


Polku kulki aluksi jokivarren rehevässä lehtomaisemassa. Kalastus oli kielletty.

Pyhäjoen lehtomaisemaa Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa


Luontopolun esteetön etappi oli soralla päällystetty.

Pyhäjoen luontopolun esteetön etappi oli sorapäällysteinen


Jokivarressa kukki jos minkälaista kukkaa.Lehtomaisema vaihtui kuusimetsäksi.

Kuusimetsää Pallaksen lähellä.


Kynttiläkuuset ovat tottuneet kannattelemaan talven lumet.

Kynttiläkuusia Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa


Ensimmäinen levähdyspaikka oli aivan joen varressa. Opastaulussa kerrottiin joen tuottavan kalanpoikasia.

Levähdyspaikka Pyhäjoen luontopolun varressa Pallaksella


Jokivesi virtaili levähdyspaikan kohdalla leveässä uomassa.

Pyhäjoki Pallaksella


Sorastetun osuuden päätyttyä maasto muuttui vaikeakulkuisemmaksi. Polku nousi harjulle.

Pyhäjoen luontopolku Pallaksella


Puiden takaa pilkisti kaiketi Pallaskero.

Pallaskero


Vihreät Pyhäjoenpolun viitat kertoivat jäljellä olevan matkan / koko reitin pituuden. Pallakselle vievä polku haarautui oikealle.

Pyhäjoenpolku Pallaksella


Reitin varren opastaulut

Pitkospuita Pyhäjoen luontopolulla Pallaksella


Kesä oli kuivattanut puron pieneksi virraksi.

Puro Pyhäjoen luontopolulla Pallaksella


Pitsikivi.

Kivi Pyhäjoen luontopolun varrella Pallaksella


Lompolon rannalla oli sopiva evästaukopaikka.

Pyhäjoen maisemia Pallaksella


Pyhäjoki saa alkunsa tuntureiden pienistä lähdepuroista, jotka laskevat Hanhivuoman suoalueen pieniin järviin. Näin kerrottiin opastaulussa.

Pyhäjoki laskee pieniin järviin


Pyhäjoen ylittävä silta.

Pyhäjoen ylittävä silta Pallaksella

Pyhäjoki tulvii opastaulun mukaan rajusti, sillä suuri osa tunturilumien sulamisvesistä rynnistää keväisin Pyhäjoen rotkoon.

Pyhäjoki Pallaksella


Vesi liikkui yhä reippaanlaisesti, vaikkei tulva-aika enää ollutkaan.Joen ylityksen jälkeen avautui taas uudenlainen näkymä jokilaaksoon.

Pallaksen Pyhäjokilaaksoa


Portaissa oli käytetty lähiraaka-aineita.

Kiviportaat Pyhäjoen luontopolulla Pallaksella


Penkiltä pystyi tähystämään jokilaakson ja Pallastuntureiden suuntaan.

Penkiltä pystyi tähystämään Pyhäjokilaakson ja Pallastuntureiden suuntaan


Nousua oli vielä hieman ennen kuin reitti lähti viettämään takaisin lähtöpaikalle.

Pyhäjoen luontopolkua Pallaksella


Joku mustikkakin oli jo kypsynyt.Suon ylitystä helpottivat pitkospuut.

Pitkospuut Pyhäjoen luontopolulla


Polku saapui niittyaukealle, jota moni Pallaksentien kulkija lienee ihastellut.

Lato niityllä Pallaksentien varressa


Päivänkakkara kirkasti pilvistä päivää.

Päivänkakkara


Pallaksentien takana näkyi Lommoltunturi.Polku pujahti vielä toviksi metsään ja kulki pienen matkan poroaidan viertä pitkin.

Poroaitaa Pyhäjoen luontopolun varrella


Loppumatkasta oli hyvä tilaisuus tutustua kuvataiteilija Kaija Kiurun maataideteokseen Maan kansi.


Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page